Třída Koťátek se nachází v budově MŠ Jungmannova na adrese nám. 5. května, 252 63 Roztoky.

Třída Koťátek má celkovou kapacitu 16 dětí a jsou zde umístěny děti ve věku od 2-4 let, jedná se o smíšené oddělení. O děti se starají paní učitelky Natálie Švandrlíková a Monika Mühlbergerová.

O úklid této třídy se stará paní školnice Jana Zrůbková.

V patrové budově, kde se třída nachází, jsou umístěny dvě třídy – třída Koťátek a třída Štěňátek. V každém patře je prostorná třída, šatna, sociální zázemí dětí a personálu, místnost určená ke skladování výtvarného materiálu a lůžkovin, uklízecí místnost a kuchyňka na přípravu a vydávání jídla. Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje školní zahrada. Děti jsou vzdělávány podle školního vzdělávacího programu MŠ „Krok za krokem celým rokem“, který byl zpracován tak, aby vycházel z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, a aby splňoval hlavní požadavky, podmínky a pravidla institucionálního vzdělávání dětí předškolního věku.


Organizace dne ve třídě Koťátek:

Třída je otevřena od 7:00 do 17:00. Rodičům je umožněno přivádět děti do 8:30.

  • 7:00  – 9:30 hod. – činnosti s učitelkou – hry dle volby dětí, rozcvička, dopolední svačina, pohybové aktivity, výchovně vzdělávací činnosti
  • 9:30 – 11:30 hod. – pobyt venku – vycházky do okolí, pobyt na školní zahradě
  • 11:30 – 12:00 hod. – oběd
  • 12:00 – 12:30 hod. – příprava ke spánku
  • 12:30 – 14:30 hod. – spánek, odpočinek
  • 14:30 – 15:00 hod. – probouzení, svačina
  • 15:00 – 17:00 hod. –  hry dle volby dětí, pobyt venku